W tym roku szkolnym stawiamy na zdrowie i bezpieczeństwo. Opracowaliśmy program wychowawczy i profilaktyczny, którego celem jest nabywanie przez dzieci wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych w różnych sytuacjach.

Szczególną uwagę poświęcamy także rozwojowi inteligencji emocjonalnej przedszkolaków. Ponieważ przedszkole kształtuje u dzieci cechy charakteru i zaczątki postaw, w tym postawę patriotyczną, przybliżamy również najmłodszym tematykę związaną z obchodami 100 lat niepodległości Polski.