Uwaga: zmienił się numer rachunku bankowego placówki, na który należy dokonywać wpłat : 35 1020 3668 0000 5502 0501 0212. Zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie opłat za przedszkole, wpłaty należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca. Jak zawsze w przedszkolu intendentka rozdaje paski z odpłatnością.


Opłata za Komitet Rodzicielski w wysokości 100 zł na konto  98 1020 3714 0000 4502 0008 5712

Opłaty naliczane są zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Nr LIX/567/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji za każdą dodatkową godzinę poza podstawę programową rodzice płacą wysokość 1 zł.

Stawka żywieniowa wynosi 5 zł za 3 posiłki: śniadanie - 1. 50 zł, obiad -  2. 50 zł, podwieczorek - 1. 00 zł.

Zwolnienia z opłaty za wyżywienie: Rodziców ubiegających się o zwolnienia prosimy o skontaktowanie się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu gdzie wystawiane zostaną odpowiednie decyzje do korzystania dziecka z programu „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"