Dyrektor Przedszkola:

Agata Gabrysz

Nauczyciele:

Agata Gabrysz
Maria Stania
Lidia Kryś
Beata Ratuzny
Jolanta Śliwińska
Marzena Pawłowicz
Marta Kościukiewicz
Agnieszka Schoenhof
Izabela Wnęk
Bernadeta Wiśniewska
Agata Socińska