Język angielski
Zajęcia z j. angielskiego prowadzi pani Marta Kościukiewicz.

Logopedia
Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko pięknie mówiło. To Państwo, jako pierwsi mają szansę dostrzec nieprawidłowości w mowie swoich dzieci. Nie każdy jednak wie, co powinno niepokoić, stąd kilka ważnych wskazówek, na co należy zwrócić uwagę. Czasem uświadomienie sobie najprostszych rzeczy może być najważniejsze.

Zajęcia logopedyczne prowadzą pani Agata Gabrysz oraz pani Marzena Pawłowicz.